Preview Mode Links will not work in preview mode

Generation Freelance


Sep 4, 2019

Generation Z er på vej på arbejde. De nye generationer er digitalt indfødte og kommer til at arbejde på nye og anderledes måder end de fleste af os er vandt til. De ønsker frihed, selvbestemmelse og "purpose", men lider også ofte af at være "over-nursede" og vokset op i en verden med "instant gratification". Så hvordan skal du som arbejdsgiver finde, ansætte og motivere de nye generationer?

  • Hvad karakteriserer generation Z?
  • Hvordan motiverer du generation Z?
  • Hvordan får du generation Z til at samarbejde godt med andre generationer på arbejdspladsen?
  • Hvorfor vælger så mange fra Generation Z at arbejde freelance?

Hør Danmarks førende ekspert på området, Emilia Van Hauen, i denne super spændende episode, som zoomer ind på Generation Z.