Preview Mode Links will not work in preview mode

Generation Freelance


Oct 6, 2017

"Når jeg fortæller folk, at jeg er freelancer, får jeg ofte følgende spørgsmål: Er det ikke meget usikkert? Jeg vil vove den påstand, at det er mere usikkert at have et såkaldt normalt arbejde. Lad mig prøve at illustrere hvorfor. Hvis man henvender sig til en bank med henblik på at investere, så får man et godt råd: Spred dine aktiver. Man er mindre sårbar, hvis man satser på mere end én ting.

Skal man i samme bank låne penge, så får man det stik modsatte råd. En freelancer, der baserer sin indkomst på mange forskellige arbejdsgivere, opfattes som et usikkert kort. Det er klart mere sikkert at satse hele butikken på én indkomstkilde ved at have et »fast« arbejde!

Som jeg ser det, er hverken banker, sociale myndigheder, skattevæsen eller dagpengesystem fulgt med tiden. Det er stadig indrettet til lønmodtagere. Sikkert fordi dem, der arbejder førnævnte steder, selv er det."

 

Denne podcast er produceret af Worksome.

You can now also find freelance jobs in London on Worksome UK